ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A PELIKANBABA.hu webáruház (a továbbiakban: webáruház) vonatkozásában

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BALI BABA Kft. által a www.pelikanbaba.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személy vagy szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.pelikanbaba.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a BALI BABA vagy közreműködője által történik.

1. Az eladó adatai

1.1 Cégnév: BALI BABA Kft. (a továbbiakban: “BALI BABA”)

Székhely:1064 Budapest, Podmaniczky u. 57 II/14.

Cégjegyzékszám: 01-09-173518, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24361749-2-42

Telefonszám: 06-30-262-20-30

Email cím: balibabakft@gmail.com

A BALI BABA nem tagja érdekképviseleti szervnek (kamarának).

A BALI BABA tárhelyszolgáltatója: Infostation Kft.

1.2
1.3 A BALI BABA elektronikus kereskedelmi szolgáltatása vonatkozásában nem veti alá magát magatartási kódexnek.

2. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ A WEBÁRUHÁZBAN

2.1 Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Webáruházat vagy annak bármely szolgáltatását használja, vagy a Webáruházban regisztrál, saját fiókot hoz létre (a “vevő”). A Webáruházat kiskorúak nem használhatják.
2.2 A Webáruházban való regisztrációval, illetve a Webáruház által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BALI BABA a vevő személyes adatait a BALI BABA adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint kezelje, azokat harmadik feleknek az ott meghatározottak szerint átadja. A jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató változásait nyomon követi.
2.3 Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et vagy annak bármely részét nem fogadja el, úgy nem jogosult a Webáruház használatára, illetve a Webáruház által kínált szolgáltatások igénybevételére.
2.4 A BALI BABA jogosult a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF, illetve adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF, illetve adatkezelési tájékoztató publikálásra kerül a Webáruház weboldalán.
2.5 A Webáruházban történő regisztráció a főoldalon található Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével lehetséges. A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni: Belépési adatok, Név*, E-mail cím*, Jelszó*. A szállítási adatokhoz: Irsz* (irányítószám), Város:*, Cím*. Számlázási adatok: Telefon*, Cégnév, Adószám, Irsz, Város, Cím.
2.6 Cím: Az adatok megadását követően a regisztráció érvényesítésére a Webáruház automatikusan e-mailt küld a vevőnek; a regisztráció az ebben történő hivatkozásra (linkre) való kattintással fejeződik be.
2.7 Bármelyik regisztrációt, amelyik helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, a BALI BABA jogosult érvénytelennek nyilvánítani, és a regisztrációt deaktiválni vagy törölni.

3. VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN

3.1 A vásárlás feltételei és folyamata
3.1.1 A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, Interneten keresztül a http://www.pelikanbaba.hu/ weboldalon.
3.1.2 A Webáruházban azon vevő adhat le megrendelést, aki érvényes és befejezett regisztrációval rendelkezik és a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót elfogadta és magára nézve azt kötelezőnek ismerte el. A Webáruházban korábban már regisztrált vevő ugyanazzal az azonosítóval rendelhet, mint amit korábban megadott. Regisztráció ebben az esetben nem szükséges.
3.1.3 Amennyiben a vevő a Webáruházban nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot a 2 pontban foglaltakkal összhangban.
3.1.4 A vevő a Webáruházban úgy tud vásárolni, hogy kiválasztja a termékeket, az a kosárba helyezi, majd ezután a kassza oldalra lép, ahol megadja szállítási és számlázási címét, majd véglegesíti rendelését.
3.1.5 A rendelés véglegesítése azt jelenti, hogy a vevő kötelező ajánlatot tesz a termékre, azaz a rendelés véglegesítése a vevő számára a megrendelt termék árának, valamint a kapcsolódó (csomagolási, fuvarozási) díjak megfizetésének kötelezettségével jár! A Webáruházban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-et, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
3.1.6 A Webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a BALI BABA a rendelést visszaigazoló emailben szereplő helyszínen teljesíti.
3.2 A BALI BABA csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
3.3 A Webáruházban kínált termékek tulajdonságai, ára
3.3.1.A Webáruházban kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Webáruházban kínált termékek minőségével, alapvető tulajdonságaival, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Webáruházban szereplő információn túli tájékoztatást a BALI BABA ügyfélszolgálata nyújt.
3.3.2 A BALI BABA szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt valamely kapcsolatban kérdése merülne fel, a BALI BABA ügyfélszolgálata készséggel áll a vevők rendelkezésére.
3.3.3 A jogszabály által előírt esetekben és körben a BALI BABA használati utasítást mellékel a megrendelt termékekhez. Ha a vevő valamely véletlen okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt a vevő köteles azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni a BALI BABA ügyfélszolgálatánál, aki a használati utasítást pótolja.
3.3.4 A vételár mindig a kiválasztott termék információs oldalán feltüntetett ár, amely magyar forintban értendő és – hacsak az ellenkezőjét a termék információs oldala egyértelműen nem jelzi – tartalmazza az ÁFA-t. A feltüntetett ár nem tartalmazza a termék csomagolásával, szállításával járó esetleges költségeket. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a BALI BABA ajánlati kötöttsége nem áll be.
3.3.5 A BALI BABA felhívja a vevők figyelmét, hogy a Webáruházban szereplő termékárak eltérhetnek az ugyanezen termékre a BALI BABA által működtetett üzletekben vonatkozó áraktól.
3.3.6 A Webáruházból rendelhető termékek árai változtatásának jogát a BALI BABA fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
3.3.7 A BALI BABA nyomatékosan felhívja a vevő figyelmét arra, hogy – noha a BALI BABA mindent megtesz a feltüntetett árak helyességéért – a Webáruházban szereplő árak adott esetben tévesek lehetnek, amelyért a BALI BABA felelősséget nem vállal. Amennyiben hibás ár kerülne a Webáruházban feltüntetésre, ideértve különösen a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árakat, valamint a nyilvánvalóan téves, rendszerhiba vagy más ok miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a BALI BABA nem köteles a terméket hibás áron szállítani. A BALI BABA ez esetben felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

4. A RENDELÉS visszaigazolása, a szerződés létrejötte

4.1 A Webáruházban leadott rendelés a Ptk. 6:64. § szerinti jogi kötőerővel rendelkező ajánlattételnek minősül, melyet a vevő tesz a BALI BABA felé. A szerződés az ajánlat BALI BABA általi elfogadásával jön létre.
4.2 A vevő által a Webáruházban leadott rendelés (ajánlat) megérkezését a BALI BABA automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb a rendelés leadásától számított 48 órán belül visszaigazolja a vevő részére. A visszaigazoló e-mail az alábbi adatokat tartalmazza: Megrendelő adatai: Megrendelő adatai, Név, E-mail cím. Szállítási adatok: Irsz, Város, Cím, Számlázási adatok: Telefon, Cégnév, Irsz, Város, Cím, Adószám.
4.3 A visszaigazoló email kizárólag tájékoztató célt szolgál, célja a vevő tájékoztatása arról, hogy a rendelés a BALI BABA-hoz beérkezett. A visszaigazoló e-mail nem minősül a BALI BABA részéről a vevő által a Webáruházon keresztül tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazoló email nem keletkeztet szerződést a vevő és a BALI BABA között.
4.4 A BALI BABA a vevő rendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. Az elfogadó e-mailben a BALI BABA tájékoztatja a vevőt többek között a szerződés létrejöttéről, illetve a szállítás várható időpontjáról. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.
4.5 A vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg BALI BABA-tól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.
4.6 A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a BALI BABA nem iktatja és utóbb nem lesz hozzáférhető, azonban a korábbi, már teljesített vásárlások adatait a vevő az oldalra belépve a saját adatai között megtekintheti. .
4.7 A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.
4.8 A szerződés egyszeri ügyletre létrejött határozott idejű szerződés, a szerződés tárgyát képező rendelés teljesítésével szűnik meg.
4.9 A BALI BABA ezúton is tájékoztatja a vevőt, hogy a Webáruházban történő internetes rendelés nyomán létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a Ptk. szerinti fogyasztó rendel a Webáruházban, úgy a szerződés a fentieken túlmenően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
4.10 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
4.11 A rendelés véglegesítését megelőzően a vevőnek módja van áttekinteni a bevitt adatokat. Az adatbeviteli hibák kijavítására ekkor a “Vissza” gombbal való visszaléptetéssel és a korábbi oldalakon a hibás adat módosításával van lehetőség. A kosár tartalmának módosítására a “Kosár” oldalon van lehetőség.
4.12 A rendelés véglegesítését követően észrevett az esetleges adatbeviteli hibákat (így különösen a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban szereplő hibákat) a vevő köteles a lehető leghamarabb, a visszaigazoló e-mailben szereplő hibák tekintetében az email kézhez vételét követő 1 munkanapon belül jelezni a BALI BABA felé. Ezeket a hibákat a vevő a BALI BABA 1. pontban szereplő elérhetőségein, elsődlegesen a balibabakft@gmail.com email címen tudja jelezni.

5. SZÁLLÍTÁS, a termék átvétele ÉS FIZETÉS

5.1 A rendelt termék(ek) átvétele
5.1.1 A vevő a megrendelt terméket személyesen vagy kiszállítás útján veszi át.
5.1.2 Személyes átvétel esetén a vevő a megrendelt terméket a BALI BABA valamely személyes termékátvételi pontján tudja átvenni, a terméknek az adott átvételi pontra történő beérkezését követően. A vevő személyes átvétel esetén szállítási (fuvarozási) díjat nem köteles fizetni.
5.1.3 Kiszállítás esetén a BALI BABA a megrendelt és kiszállítani kért terméket szállítási díj ellenében – vagy, amennyiben a BALI BABA meghatározott feltételek esetén ingyenes kiszállítási akciót hirdet, úgy a feltételek teljesítése esetén ingyenesen – saját maga vagy fuvarozó vagy postai szolgáltató igénybevételével kiszállítja (i) a vevő által megjelölt helyre (házhoz szállítás). Az ingyenes kiszállítási akciót a BALI BABA bármikor jogosult előzetes értesítés nélkül megszüntetni.
5.1.A szállítási módot (személyes átvétel, házhoz szállítása) vevő a rendelés véglegesítését megelőzően, a rendelés folyamata során választja ki.
5.1.5 A BALI BABA külföldre kizárólag egyedi, saját diszkrecionális elbírálása alapján és a költségek megtérítése mellett szállít termékeket. Külföldi rendelés esetén a vevő minden esetben köteles a vételár és a szállítási költség teljes összegét előre átutalni, a BALI BABA kizárólag a teljes összeg megérkezését követően adja át szállításra a rendelt termék(ek)et.
5.1.6 Az aktuális szállítási díjak a http://pelikanbaba.hu/?page_id=3257 weboldalon tekinthetők meg. Ezek a díjak kizárólag az ott meghatározott korlátok (így különösen méret, súly) között érvényesek. Az e korlátokat meghaladó termékek, rendelések esetén a BALI BABA egyedi elbírálás alapján, eseti árajánlatot adhat a szállításra, ilyen esetekre semmilyen körülmények között nem vonatkozik az esetleg hatályban lévő ingyenes kiszállítási akció. A félreértések elkerülése érdekében: a vevő a korlátokat meghaladó rendelés esetén is jogosult a megrendelt termékeket személyesen, szállítási díj felszámítása nélkül átvenni a BALI BABA valamely személyes termékátvételi pontján.
5.1.7 A BALI BABA a szállítási díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
5.1.8 Ha egy vevőtől azonos napon több rendelés is beérkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a vevő a második (harmadik, negyedik…) rendelés leadásakor jelzi, úgy a BALI BABA összevonhatja a rendeléseket és ennek megfelelő szállítási díjakat számíthat fel. A BALI BABA erre a jóhiszemű együttműködés keretében törekedni fog, azonban a megrendelések összevonására nem köteles, így különösen nincs lehetőség a már szállításra külön-külön feladott rendelések utólagos összevonására.
5.1.9 A BALI BABA által esetlegesen megadott szállítási időpontok kizárólag indikatívak, azok nem konkrét dátumot, időpontot jelölnek, hanem csupán közelítő becslések a vevő tájékoztatása érdekében. Meghatározott órára történő kiszállítást a BALI BABA nem vállal.
5.1.10 A BALI BABA gondoskodik arról, hogy Webáruházban rendelt termékeket a vevő legkésőbb a szerződés létrejöttétől számított 60 napon belül kézhez vehesse (teljesítési határidő).
5.2 Fizetés
5.2.1 A Webáruházban vásárolt termékek vételárát és a kapcsolódó díjakat (pl. szállítási díj) a vevő legkésőbb a rendelt termékek átvételekor köteles teljes egészében, levonások és visszatartások nélkül megfizetni.
5.2.2 személyes átvétel esetén a fizetés lehetséges

(a) Banki átutalással oly módon, hogy a teljes fizetendő összeg a rendelt termékek átvételének időpontjában (vagy azt megelőzően) a BALI BABA bankszámláján teljes egészében jóváírásra kerüljön, vagy
(b) készpénzben,

5.2.3 Házhoz szállítás esetén a fizetés lehetséges

(a) banki átutalással, amely esetben a BALI BABA kizárólag a teljes fizetendő összegnek a BALI BABA bankszámláján történő jóváírását követően köteles a terméket szállításra átadni; vagy
(b) utánvéttel.

5.2.4 A fentiektől eltérően, külföldre (ideértve a más uniós tagállamot is) történő szállítás esetén kizárólag előre, banki átutalással történő fizetésre van lehetőség.

6. Az ELÁLLÁS JOGA és az elállási jog gyakorlása

6.1 Az elállás joga
6.1.1 A jelen pontban foglalt jogosultságok és kötelezettségek kizárólag azon vevőt illetik meg illetve terhelik, aki:
(a) a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, és
(b) a Webáruházban aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje („fogyasztó”).
6.1.2 A Webáruházban a BALI BABA kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatásokat nem. A fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén jogosult
(a) a terméknek,
(b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
6.1.3 A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult elállási jogát gyakorolni.
6.1.4 A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

(a) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
(b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; továbbá
(c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
(d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
(e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
(f) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
(g) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; és
(h) mindazon egyéb esetekben, amelyekben a vonatkozó jogszabály (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) előírásai szerint nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.

6.2 Az elállási jog gyakorlása és következményei
6.2.1 Ha a fogyasztó élni kíván a fent meghatározott elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján, a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén a BALI BABA részére. Az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozat lehet az Elállási Mintanyilatkozat oldalról letölthető mintanyilatkozat, vagy bármely más olyan nyilatkozat, amellyel a fogyasztó valamely konkrét rendeléstől egyértelmű nyilatkozattal eláll.
6.2.2 Ha a fogyasztó a 6.1.2 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a BALI BABA részére, úgy a fogyasztó határidőben gyakorolta az elállási jogát.
6.2.3 A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
6.2.4 A BALI BABA a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó felé.
6.2.5 A fogyasztó köteles elállás esetén a megrendelt terméket a BALI BABA 1. pontban feltüntetett, Gyál, Kőrösi utcai címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül hiánytalanul visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
6.2.6 A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, a BALI BABA-nak ennek megfelelően az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztót más költség nem terheli.
6.2.7 Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a BALI BABA visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó a BALI BABA által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
6.2.8 A BALI BABA jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a BALI BABA a korábbi időpontot veszi figyelembe.
6.2.9 A pénz visszatérítése során a BALI BABA az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
6.2.10 A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. Jótállás, Szavatosság

7.1 A jelen pont határozza meg a BALI BABA jótállási és szavatossági kötelezettségeinek terjedelmét. További információt a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatóban talál.
7.2 Kötelező jótállás
7.2.1 A BALI BABA-t az értékesített termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján a termékek ott meghatározott körére jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a BALI BABA a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.2.2 A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a vevő részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
7.2.3 Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
7.2.4 Jótállás esetén a vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
7.2.5 A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.3 Önkéntes jótállás
7.3.1 A BALI BABA nem köteles önkéntes jótállást vállalni, azt szabad döntése alapján vállalja vagy nem vállalja egy adott termékre. Amennyiben a BALI BABA az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webáruházban, az adott termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást vállal, amely –amennyiben jogszabály kötelező jótállási időt ír elő – az előírt időtartamnál hosszabb is lehet.
7.3.2 A BALI BABA az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék vevő általi átvételekor adott jótállási jegyen (garanciajegyen) szereplő adatok útján közli.
7.3.3 A BALI BABA az önkéntes jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.3.4 Jótállás esetén a vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
7.3.5 A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.4 Kellékszavatosság
7.4.1 A vevő a BALI BABA hibás teljesítése esetén a BALI BABA-val szemben közvetlenül kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igény azokért a termékhibákért érvényesíthető, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
7.4.2 Fogyasztói szerződés esetén a vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő érvényesíteni már nem tudja.
7.4.3 Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
7.4.4 A vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a BALI BABA számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a BALI BABA költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
7.4.5 A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a BALI BABA adott okot.
7.4.6 A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a BALI BABA-mal.
7.4.7 A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket a BALI BABA-tól vásárolta (a számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a BALI BABA csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vevő részére történő átadást követően keletkezett.
7.4.8 Amennyiben a BALI BABA bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
7.4.9 Ha a vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
7.5 Termékszavatosság
7.5.1 A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vevő – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
7.5.2 A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
7.5.3 Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
7.5.4 Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
7.5.5 Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
7.5.6 A fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog (termék) gyártójával vagy a forgalmazójával (azaz BALI BABA-mal) szemben gyakorolhatja.
7.5.7 A gyártó, illetve a BALI BABA kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
(b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
(c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7.5.8 A gyártónak, illetve a BALI BABA-nak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8. A FELELŐSSÉG SZABÁLYAI, A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA és kizárása

8.1 Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságáért, teljességéért a BALI BABA nem vállal felelősséget.
8.2 A vevő a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a BALI BABA nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
8.3 A BALI BABA semmilyen formában nem vállal felelősséget a vevő által hibásan megadott adatokból eredendő hibás teljesítésért. Az ebből eredő kára megtérítését a BALI BABA azonban követelheti a hibás adatot megadó vevőtől.
8.4 A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a BALI BABA nem vállal felelősséget.
8.5 A BALI BABA emellett kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Minden vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A BALI BABA az erre vonatkozó megkeresés esetén a jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
8.6 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ennek megfelelően a BALI BABA semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt eseményekkel összefüggésben bekövetkezett károk miatt, függetlenül attól, hogy az alábbi események mely okból következtek be:

(a) Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat hibája, az adatkapcsolat megszakadása vagy egyéb adathiba.
(b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
(c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
(d) Bármely levél – függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, és különösen bármilyen adat elvesztése.
(e) Bármely szoftver (ideértve a Webáruház honlapját is) hibás működése.
(f) Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba.
(g) Bármely olyan tartalom, amelyet a Webáruházon nem a BALI BABA, hanem valamely más személy helyezett el (pl. kommentek, hozzászólások).

8.7 A BALI BABA nem felelős a vevő semmilyen közvetett vagy következményi káráért, ideértve az elmaradt hasznot is.
8.8 A BALI BABA semmilyen módon nem felelős a vevő számítógépén vagy informatikai berendezésében keletkezett kárért, ideértve az adatlopást, adatvesztést, vírusokat, trójai programokat vagy bármilyen egyéb kártékony kódot és az ezek által okozott kárt is.
8.9 A BALI BABA vis maior esetén mindennemű felelősség alól mentesül.

9. SZEMÉLYES ADATOK, adatbiztonság, ADATELLENŐRZÉS

9.1 A résztvevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi szabályok szerint történik. Bővebb információ az adatvédelmi tájékoztatóban található. A vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul személyes adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.
9.2 A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Ettől függetlenül, a BALI BABA javasolja, hogy minden vevő tegyen meg bizonyos alapvető, legalább az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer és a böngészőprogram biztonsági frissítéseit.
9.3 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
9.4 Az Internet globális jellegére tekintettel a vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vevőt terheli a felelősség.
9.5 A vevő által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a BALI BABA jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a BALI BABA jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
9.6 Amennyiben a vevő a Webáruház valamely oldalán kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a BALI BABA részére. Amennyiben a BALI BABA jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. Módosítás

10.1 A BALI BABA bármikor szabadon módosíthatja a jelen általános szerződési feltételeket és a vásárlás egyéb feltételeit illetve szabályait, ideértve a Webáruház honlapját is, bárminemű értesítési vagy egyéb kötelezettség nélkül.
10.2 Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor a módosítás online feltöltésre kerül a Webáruház honlapjára.

11. Jogérvényesítési, JOGORVOSLATI lehetőségek

11.1 Panaszkezelés
11.1.1 Bármely vevő az általa rendelt termékkel vagy a BALI BABA tevékenységével kapcsolatos kifogásait a BALI BABA 1. pontban meghatározott elérhetőségein terjesztheti elő.
11.1.2 A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztónak minősülő vevők által előterjesztett szóbeli panaszt a BALI BABA azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a fogyasztónak minősülő vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a BALI BABA a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

(a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a panaszos fogyasztónak átadja,
(b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a panaszos fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló alábbi részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi (és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el).

11.1.3 A BALI BABA a telefonon közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a BALI BABA köteles a fogyasztóval közölni.
11.1.4 A BALI BABA az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a fogyasztóhoz eljusson. A panasz elutasítása esetén köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.